Golfklubbens vision

Vi ska vare en golfklubb där vi känner gemenskap och glädje samtidigt som vi, var och en, utvecklas som person och golfspelare. Våra kännetecken blir då att:

  • Vi känner gemenskap och glädje och vi är medvetna om att vi alla är en del av andra människors upplevelser.
  • Vi trivs på klubben där vet man vem jag är, där syns och märks alla.

Visionen innebär att vi visar respekt, ansvar och hänsyn till varandra. Där vi har medlemsdagar, golfbytardagar, klubbliv, klubbtävlingar, lagtävlingar och andra aktiviteter som främjar gemenskap, glädje och utveckling.

  • En väl fungerande idrottsverksamhet där vi har en genomtänkt modell för träning som anpassas till olika spelares ambition och spelnivå.
  • En god ekonomi som möjliggör utveckling för klubben trots konjunktursvängningar.

Du kan läsa om styrelsens arbete här: Från vision till mål för Waxholms GK Version

NYHETER

[recent_post_carousel design=”design-8″ slides_to_show=”3″ limit=”5″ read_more_text=”Läs mer” show_author=”false”]