Verksamhetsplan och budget Waxholms GK 2018

Budget 2018
Med anledning av 2017 års resultat har styrelsen som förslag att till 2018 lägga en budget med motsvarande 74 000 kronor i underskott. Skälet till detta är att vi vill satsa extra resurser på bl a digital marknadsföring genom vår nya hemsida och andra digitala kanaler, såsom riktade nyhetsmail, Facebook och Instagram. Genom dessa kanaler förväntar vi oss att kunna nå ut mycket mer systematiskt och regelbundet till våra medlemmar med information om väder, aktuella händelser på klubben och andra typer av nyheter som vi ser är intressanta och viktiga för våra medlemmar.

Vi vill också att klubben med klubbhus, puttinggreen och ranch ska bli den samlingspunkt igen som det en gång var för klubbens medlemmar. Vi kommer därför också att stödja vår nya Club Operator med att få ut med information om shoppen och restaurangens olika erbjudanden och event genom våra kanaler.

Samtliga kommittéer genomför många olika tävlingar. Vi har därför också valt att flytta vårt kontor och investera i delvis ny utrustning för att få rätt förutsättningar att genomföra dessa på bästa sätt.

Vi kommer fortsatt satsa på bredden inom juniorverksamheten men också på våra tävlingsjuniorer och vårt Elitlag.

Här följer en kort sammanfattning av planerna för Junior- och Elitverksamhet, Seniorverksamhet och Tävlingsverksamhet.

Juniorkommittén
Mål 2018-2020

Följande mål har satts upp för juniorverksamheten 2018 – 2020 vilket återspeglas i budget 2018 samt verksamhetsplan enligt nedan.

Vi ska:

1. Fortsätta att vidareutveckla den juniorverksamhet som byggts upp.

2. Ha ca 140 st barn och ungdomar i verksamheten med bibehållen hög träningskvalitet.

3. Få fler barn och ungdomar att tävla.

4. Tjejsatsning – behålla och rekrytera genom att skapa fler aktiviteter för tjejer.

5. År 2018 bibehålla antalet juniormedlemmar i träning från 2017.

Elitlaget (Herrar)
Utmaningar inför 2018:

– Gå upp till div.1

– Bygga vidare med egna spelare i truppen
– Behålla spelarna för att behålla bredden i laget
– Fler gemensamma träningspass på Wax GK
– Vinna fler matcher i Sthlmserien

Seniorkommittén

Vi fortsätter också att ge ett riktat ekonomiskt bidrag till Seniorkommitténs verksamhet då vi anser att man bidrar till att skapa en positiv klubbkänsla och det är också ett sätt för styrelsen att visa att vi uppskattar det stora, ideella arbete som många i kommittén lägger ner. Detta återspeglar sig i det fantastiskt stora intresse som finns bland seniorerna att delta i alla typer av  aktiviteter och tävlingar. Det är ett intresse som är unikt i Golfsverige. Planen är att bibehålla denna höga nivå 2018.

Tävlingskommittén

Kommittén ska ha inriktningen att:
– Arbeta för att värva nya funktionärer samt förvalta de som ställt upp 2017.
– Se till att blivande tävlingsledare får utbildning via Waxholms GK
och/eller SDGF.
– Ge intresserade medlemmar möjlighet att utbilda sig till
tävlingsdomare på lokal nivå.
– Samordna tävlingsverksamheten med styrelsen, klubbchefen, Golfstar,
SK, JK och externa tävlingsanordnare.
– Utforma och genomföra årligt tävlingsprogram med stöd av TL och funktionärer.
– Genomför årlig handicapsrevidering.

Målet 2018 är att ytterligare öka antalet medlemmar (fler än 54%) som har
ETH – Exakt Tävlingshandicap. Kravet är fler än 3 registrerade rundor under året.
– Genomföra extra handicapsrevidering för medlemmar som pga längre tids sjukdom och/eller längre uppehåll från spel har behov av en höjning större än bestämmelserna.
– Kontrollera och följa upp att reglerna och handicapbestämmelser följs i samband med tävlingar.
– Öka regelkunskaperna för medlemmarna genom sk Regelpromenader och
Regel-Quiz.

För detaljerade verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner, se respektive kommitté.

Vaxholm i april 2018

Styrelsen Waxholms Golfklubb

NYHETER

[recent_post_carousel design=”design-8″ slides_to_show=”3″ limit=”5″ read_more_text=”Läs mer” show_author=”false”]