Valberedningens förslag till
Styrelse för Waxholms GK 2018
Ordinarie ledamöter
Anders Örnevall              Ordförande              omval 1 år
Tommy Tvinghagen        Ledamot                   nyval 2 år
Lena Johansson               Kassör                      omval 2 år
Stefan Öström                  Unipegfrågor          omval 1 år
Lennart Brokvist             Tävlings K                omval 2 år
Kjell Krafve                      Senior K                    1 år kvar
Marie Moquist                  Junior K                    nyval 2 år
Ludvig Waldenström     ledamot                     1 år kvar
Suppleanter
Lars Källqvist                1:e suppleant              1 år kvar
Lars Hallberg                2:e suppleant              nyval 2 år
Revisorer
Göran Tullberg                                                   omval 1 år
Lars Björk                                                            omval 1 år
Revisorssuppleanter
Rolf Enoksson                                                     omval 1 år
Kjell Granberg                                                     omval 1 år
Vaxholm den 16 februari 2018
Valberedningen
Sven-Gunnar Hjorth, Bertil Borg och Daniel Jansson
Ny Valberedning för 2018
Förslag till Föreningsstämman
Sven-Gunnar Hjorth, Daniel Jansson och Gunnar Olsson

NYHETER

[recent_post_carousel design=”design-8″ slides_to_show=”3″ limit=”5″ read_more_text=”Läs mer” show_author=”false”]