Loading...
TÄVLA2018-10-21T11:31:07+00:00

TÄVLA PÅ WAXHOLMS GOLFKLUBB

Tävlingskalendern för säsongen är nu här.
Vi har stort utbud med olika varianter av tävlingar, både i lag och individuellt med olika roliga och krävande spelformer.
Tävlingar 2018 >>>

Resultat finns på Min Golf och Tävlingsresultat till höger.
KM Korthål:           Jimmy Löfberg
Onsdagsmästare: Petter Nissen
KM Match:              Jimmy Löfberg
KM:                            Rickard Malmgren och Francisca Martins Olsson

TÄVLINGSINFORMATION

Har du frågor/undringar om våra tävlingar, handicapsättning eller regler.
Maila på: tavlingar@waxholmsgolfklubb.se eller ring till Brokan 0706 772 229
Så spelar du snabbare – utan stress
Här är 18 värdefulla tips på hur du spelar snabbare golf
Många tror att snabbare spel handlar om att jäkta.
Men stressade golfare spelar varken bra eller snabbt.
Här är guiden som hjälper dig att kapa rondtiderna utan att behöva springa runt banan
Artikel från svenskgolf.se – Av Olof Åsgård, 2016-04-15

1) Klara, färdiga, slå:
Vi säger: Var beredd att slå vid din tur och låt aldrig någon behöva vänta på dig.
Slå också om du är redo även fast du ligger närmare hål än dina medspelare.

2) Leta boll tar tid:
Vi säger: Låt inte partiet bakom vänta längre än 30 sekunder när ni letar boll och leta aldrig längre än fem minuter.
Kanske det är lika bra att spela på den provisoriska bollen om du kör sällskapsrond?

3) Genomsläpp lönar sig:
Vi säger: Låt snabbare partier gå igenom. Stressen släpper, spelet blir bättre och
tempot går upp. Med lite tur har den snabba tvåbollen ordnat ett tomt hål bakom sig.

4) Släpp igenom direkt:
Vi säger: Vänta inte på ett bättre tillfälle. Ett genomsläpp tar visserligen både tid och
kraft men det är lika bra att rycka av plåstret, inte dra av det långsamt.

5) Preja inte någon av vägen:
Vi säger: Jaga inte framförvarande boll, de blir bara stressade och motvilliga att släppa igenom.

6) Planera, planera, planera:
Vi säger:
… planera ditt slag i farten. Börja inte framme vid bollen.
… planera din putt under tiden som de andra puttar.
… genomsläpp på tee – samtliga spelare slår ut sen skiljs partierna åt vid andraslaget.
… på fairway – låt bollen som går igenom komma iväg så fort som möjligt men försök att
spela fram alla bollar om ett tredje parti står och väntar på tee.
… på green – de som släpper igenom markerar sina bollar och låter de andra putta ut.

7) Använd avståndsmätare:
Vi säger: Det finns tid att spara om du är villig att öppna plånboken och införskaffa en kikare eller gps-klocka. De är oftast bättre på matematik än du och kan höja ditt spel.
Dessutom slipper du gå och leta sprinklerlock.

8) Spela safe:
Vi säger: Inte i form? Gör dig själv en tjänst och slå inte slagen eller klubborna som med stor sannolikhet slutar med att bollen hamnar i högruffen.
Slå alltid en provisorisk boll om den första kan bli svår att hitta.

9) Släpp honnören:
Vi säger: Bäst slår nästan alltid längst och de som slår kortare kan slå ut innan
bollen framför är utom fara för longhittern. Vissa hävdar att det är bättre för
speltempot att släppa iväg partiet framför och sedan slå ut i rätt turordning.
De brukar ångra sig när tre av fyra tvingas pegga upp P-bollar.

10) Grip it and rip it!
Vi säger: De flesta proffs har en genomsnittscore under par. Har du? Spelar du om lika mycket pengar som proffsen? Har du verkligen tid med lika lång rutin som Kevin Na?
Om inte – gör inte som proffsen. Det kostar tid och energi.

11) Noll poäng är noll poäng:
Vi säger: Ta upp bollen när dina slag är förbrukade. Om du betalat en dyr greenfee och
vill få valuta för pengarna kan du lägga ut en ny boll i fairway, ta ditt streck och fokusera på nästa hål.

12) Rensa inte dansgolvet:
Vi säger: Markera bara bollar som är i vägen eller som kan bli träffade.
Om din boll är hel och ren och inte ligger i någons puttlinje kan den lika gärna ligga kvar.

13) Puttning tar tid:
Vi säger: Skänk puttar i sällskapsronder och kom överens innan ronden om
det är okej att gå i varandras puttlinjer eller träffa flaggan utan plikt.

14) Kom ihåg scoren:
Vi säger: Skriv scorekort i farten eller i väntan på din tur.
Aldrig på green efter att du satt i flaggan.

15) Du går – jag kör:
Vi säger: Två spelare i en golfbil? Om det inte finns några fysiska hinder kan
spelaren som ligger längst från hål få skjuts till sin boll, slå, och sedan gå till
sin polare som åkt iväg med bilen.
Tänk också på att placera hookarna i en bil och slicearna i den andra om ni har två bilar.

16) Omvägar är aldrig bra:
Vi säger: Ibland är de anlagda golfvägarna långa och kostar tid men sträva alltid
efter att gå kortaste vägen, ställa bagen eller vagnen på rätt sida om greener,
hinder och tees. Om du går bakåt i spelriktningen för att hämta din vagn
kommer ronden gå långsammare.

17) Paus – inte vila:
Vi säger: I Sverige kör vi gärna en liten paus med en kopp kaffe och en korv efter nio.
Men har man ingen bakom sig efter nian har man inte automatiskt rätt att ta en
längre paus som leder till att fältet dras ihop.

18) Hjälp varandra!
Vi säger: Duffade din medspelare och det är dennes tur att slå igen. Ta hand om torven.
Står du bredvid någons nedslagsmärke medan denne försöker få upp puttern ur bagen? Passa på att laga det.

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.
Out of bounds (Regel 27)
a. Vita pinnar på hål 9 mellan 18-hålsbanan och korthålsbanan gäller endast 18-hålsbanan.
Vattenhinder (Regel 26)
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
b. Sidovattenhinder till höger hål 10 är oändligt.
Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Myrstackar, varifrån spel är förbjudet.
e. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.
Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar.
Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Orange tee (plattor, mattor, markeringar).
d. 150-meters pinnar.
e. En spelare får lättnad utan plikt för sprinklerlock som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och inte i hinder och sprinklerlocket är inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts
Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag
Lokala Regler PDF>>>

Tävlingsbestämmelser för Waxholms GK

(Uppdaterade 2018-03-18)

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Spelare som inte är Play All/Play Day medlemmar alternativt Golf Star medlemmar måste dessutom betala tävlingsgreenfee på 200 kr vardag/300 kr helgdag.

Omfattning och spelform

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling: Klass A handicap till och med 11,4 (Hcp-grupp 1 – 2)
Klass B handicap 11,5 till 26,4 (Hcp-grupp 3 – 4)
Klass C handicap 26,5 till 36,0 (Hcp-grupp 5)
Klass D handicap 36-54
Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen
Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning
Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är enligt inbjudan. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)
Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller inte.
Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.
Tävlingsavgift
150 kr för alla om inte annat angives i inbjudan. Vid tävlingar med sponsorer tillämpas högre avgifter.

Övriga villkor

Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.
”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.
Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Överträdelse
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Sammanfattning av de viktigaste regeländringarna:

R&A och USGA har nu släppt 2016 års upplaga av regelboken. Förutom ankringsförbudet av puttern (som säkert de flesta känner till) så införs följande förändringar:

– Om bollen rör sig efter adressering får man endast plikt om det är konstaterat att det är spelaren som orsakat detta.
– Om en spelare lämnar in ett scorekort med för låg score där spelaren glömt att ta med pliktslag (som han inte visste om innan han lämnade in scorekortet) blir spelaren inte längre diskad utan får istället ytterligare två slags plikt.
– Vid användande av ”onormal” utrustning (ex.vis träningsredskap) får man vid första förseelsen två slags plikt, därefter diskning. Tidigare blev man diskad direkt.
– Tidigare var det otillåtet att använda avståndsmätare som hade möjlighet ge otillåten information (ex.vis höjdskillnad), oavsett om detta användes eller inte. Nu är dessa tillåtna under förutsättning att man inte använder denna typ av otillåten information.

* Regel 6-6d – fel score på hål:
Regelverket tar tag i effekten av en ”läktardomare”. Det är till exempel en TV-tittare som ser ett regelbrott på TV och sedan ringer till tävlingsledningen. Tävlingsledningen får detta rapporterat till sig efter att spelaren omedveten om sitt regelbrott signerat och lämnat in scorekortet, men innan tävlingen avslutats.
Spelaren blir inte diskvalificerad för att lämnat in en lägre score än han hade när detta berodde på att han underlåtit att ta upp en plikt han, innan han lämnade in scorekortet, inte visste att han fått. Spelaren får istället plikt enligt den gällande regeln och ytterligare två slags plikt för varje hål där han brutit mot Regel 6-6d. Spelarenblir kvar i tävlingen.

* Regel 18-2:
Boll i vila rubbad av spelaren är nu (2015) uppdelad i allmänt och efter adressering. Från och med 2016 försvinner denna uppdelning. Nu handlar det bara om fakta. Har spelaren förorsakat att bollen rört sig eller ej?
Det är ingen ändring vad gäller plikten, utan den fortsätter vara ett slags plikt och återplacering.

* Lokala regeln om avståndsmätare:
Förutsatt att det finns en lokal regel som tillåter avståndsmätare är det från årsskiftet i princip tillåtet att använda alla avståndsmätare som finns på marknaden. Även de avståndsmätare som tidigare var förbjudna då de hade inbyggda förbjudna funktioner blir då tillåtna, huvudsaken är att spelaren inte använder någon av de förbjudna funktionerna.

I R&A:s senaste utgåva av regelboken finns en uppdatering rörande regel 3-1b om amatörbestämmelserna.
Enligt den regeln har amatörer tidigare inte kunnat vara med och spela om prispengar.
Från och med 1 januari kommer det dock att vara tillåtet – men enbart om pengarna doneras till en
välgörenhetsorganisation som har godkänts i förväg av tävlingsledningen.
I övrigt har texten i flera regler förenklats för lättare förståelse.

Regler för golfspel 2016-  >>>
Vägledning i Regler för golfspel samt  Handicapregler>>>

Tävlingshandicap och handicaprevision 2018

Klubbens handicapkommitté genomför den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna.

Tävlingshandicap

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.

Handicaprevision

Den årliga enskilda handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd.

För spelare som har minst åtta handicapronder 2016-2017 har handicapkommittén hjälp av en handicaprevisionsrapport i GIT. Rapporten identifierar spelare vars prestation, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Höjningar av handicap har gjorts med automatik, vid årsskiftet, av SGF via GIT. Sänkningar har klubben/handicapkommittén tagit ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT. Ev justering av hcp görs från +2 till -2 i heltal.

Har ni frågor om detta så kontakta handicapkommittén.

Statistik                                                                 Föregående år

Medlemmar som fått sänkning med 2                             49 st   4%          23 st   2%
Medlemmar som fått sänkning med 1                             29 st   2%           36 st   3%
Medlemmar som fått varken höjning eller sänkning      394 st  29%        322 st  25%
Medlemmar som fått höjning med 1                                50 st   4%           42 st    3%
Medlemmar som fått höjning med 2                                37 st   3%           43 st    3%
Ej reviderade medlemmar                                             814 st  59%        843 st   64%
Summa                                                                       1373 st                1309 st

Medlemmar som har tävlingshandicap                          559 st  44%         581 st   44%

Medlemmar som spelat 0 handicapronder                     426 st  31%        516 st    39%
Medlemmar som spelat 1-7 handicapronder                  388 st   2%         327 st    25%
Medlemmar som spelat minst 8 handicapronder            564 st  41%        466 st     36%
Summa medlemmar per 31/12 2017                             1373 st              1309 st

Tävlings- och handicapkommittén
2018-03-03

Lennart Robertsson
Handicapansvarig
lerobgolf@gmail.com

THK medlemmar ansvarar som Tävlingsledare för samtliga tävlingars genomförande med stöd av biträdande TL samt funktionärer.
Gemensamt skall THK arbeta för att värva nya funktionärer samt förvalta de som ställt upp 2016 som Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och funktionärer för själva genomförandet av tävlingarna.
Strävan skall vara att det finns en tävlingsledare och minst två biträdande tävlingsledare/funktionärer vid genomförandena.
THK skall se till att tävlingsledare får grundutbildning och/eller fortsättningsutbildning via Waxholms GK och/eller SDGF för att kunna lösa tävlingsverksamheten på bästa sätt.
THK skall ge tävlingsledare möjlighet att utbilda en eller flera till tävlingsdomare på lokal nivå.
THK skall samordna tävlingsverksamheten med styrelsen, klubbchefen, Golfstar,
SK, JK och externa tävlingsanordnare.
Utformar och genomför årligt tävlingsprogram med stöd av Tävlingsledarna och funktionärer.
Beredd anordna tävlingar på högre nationell/internationell nivå.
Genomföra årlig handicapsrevidering. Målet 2018 är att > 50 % av medlemmar skall ha ETH – Exakt Tävlings- Handicap. Kravet är > 3 registrerade rundor under året.
Beredd genomföra extra handicapsrevidering för medlemmar som pga längre tids sjukdom och/eller längre uppehåll från spel har behov av en höjning större än bestämmelserna.
Kontrollera och följa upp att handicapsbestämmelserna följs i samband med tävlingar.
Utveckla/etablera samarbete med befintliga och blivande sponsorer till tävlingarna.

Uppgifter för Tävlingsledare (TL), Biträdande Tävlingsledare (BTL) och tävlingsfunktionärer

 1. Senast dagen innan tävling tillse att scorekort och ev. flaggplaceringar finns utskrivet.
 2. Senast en timme innan första start på tävlingsdagen beredd att ta emot spelare i klubbhuset.
 3. Närvaroregistrera, ta in tävlingsavgift, ta in tävlingsgreenfee för icke heltidsmedlemmar (50 % av ordinarie greenfee) samt dela ut scorekort och ev. flaggplaceringskort.
 4. Vid sena avanmälningar beredd att ändra om i bollarna-flytta spelare.
 5. Visuellt kontrollera banan innan 1.a start. (Kör runt banan!)
 6. Behjälplig som starter.
 7. Svara upp och besluta i regelfrågor – TL huvudansvarig.
 8. Informera de tävlande kontinuerligt om ”Snabbare spel” (Rondtid 4-30!!)
 9. Skriva ut ”plastunderlagen” för scoreboard vilka sätts upp.
 10. Ta emot spelarna efter 9 hål och notera resultat på scoreboard.
 11. Under tävling åka runt och fotografera de tävlande.
 12. Ta emot spelarna efter 18 hål och notera resultat på scoreboard.
 13. Ta in scorekort, kontrollera påskrifter samt mata in i GIT snarast.
 14. När alla spelare är inne skall skyndsamt resultatlistor tas fram och sättas upp på resultattavlan, prisutdelning ske samt fotografering av samtliga pristagare.

KLUBBENS TÄVLINGSRESULTAT

Tävlingsresultaten hittar ni på Min Golf och i nedanstående kompletteringar.

KM KORTHÅL
KM Korthål 2018

KM MATCH
KM Match 2018 Färdigspelad

ONSDAGSTÄVLINGEN
Leaderboardet omfattar resultat av Veckans rond, Månadstävlingen, Säsongstävlingen samt Running Eclectic Singel. Bläddra så får man samtliga ronders resultat. Resultat finns även på Min Golf.
Onsdags 23(final)-1 180929

TÄVLINGSSÄSONGEN 2018

NU ÄR TÄVLINGSKALENDERN KLAR FÖR 2018!

Vi har ett stort utbud med många roliga och tuffa tävlingar.

Vi ser fram emot ett stort deltagande.

Till tävlingskalendern

ONSDAGSTÄVLINGEN

ONSDAGSTÄVLINGARNA 2018

Onsdagstävling är en säsongstävling där dina 6 bästa nettoresultat kan göra dig till årets onsdagsmästare.
Med start den 2 maj är det spel varje onsdag fram till finalen den 29 september.

Var med i vår populära medlemstävling som funnits på klubben i alla år.

Resultat finner Du under Tävlingsresultat ovan!

Onsdagstävlingen

TÄVLINGSKALENDER 2018

NEDAN HITTAR DU VÅR TÄVLINGSKALENDER FÖR 2018

Vill du anmäla dig till en tävling gör du det här.

Hela tävlingskalender finner du i länken HÄR

Tävlingssäsongen 2018 innefattar många roliga och olika tävlingar. Allt från individuellt spel, lagtävlingar och tävlingar för alla spelare oavsett handicap eller ålder. Vi avslutar tävlingssäsongen med Greenkeeperns hämnd, då görs banan om och banarbetarna tillsammans med Anders Löfberg sätter upp banan på ett annorlunda och kul sätt.

X