JUNIORER
SENIORER
KLUBBLAG
Om Klubben

VÄLKOMMEN TILL WAXHOLMS SENIORER

Seniorverksamheten – som går under namnet SENDRAGET – önskar gamla och nya deltagare välkomna till våra arrangemang.
Sendraget är öppet för damer 50 år och herrar 60 år eller äldre. En förutsättning är förstås att man är medlem i Waxholms GK.
I år har vi begränsat antal medlemmar , då vi inte hade möjligheter att hantera fler vid våra tävlingar.
Tävlingsprogram Sendraget 2021 rev 210803
NYA LOKALA REGLER
Waxholms GK, Lokala Regler, 2021-08-03

KOMMANDE ARRANGEMANG
Tack för i år!

RESULTAT
Hösttouren 2021 Slutresultat
Alla resultat finns under Bra att veta/Resultat
VINNARE 2021
Sendraget 18-hål:
Lena Meijer Eriksson(Dam A) och Charlotte Källquist(Dam B)
Lars Hammarberg(Herr A) och Claes Swahn(Herr B)

Sendraget 9-hål:   
Paul Norrthon(utan hcp) och Siv Svedin(med hcp)
Seniorcupen:         
Rickard Frenkel
Hösttouren:
Ralph Jakobssson(Mix A), Ingvar Jonsson(Mix B) och Niklas Hanson(Mix C) 
VINNARE 2020
Sendraget 18-hål: Francisca Martins Olsson och Jan Malm
Sendraget 9-hål:   Lars Hammarberg(utan hcp) och Siv Svedin(med hcp)
Seniorcupen:         Tore Nilsson
Hösttouren:       
Leif Johansson(Mix A), Christer Gille(Mix B) och Niklas Hanson(Mix C)
Senaste uppdatering 21-10-20

Bra att veta

SENIORKOMMITTÈN 2021

Kjell Krafve
Ordförande, Sendragets tävlingar
cravenkk@telia.com 070-341 28 15

Bo Bergman
Ansvarig för klubbmatcher
ninabobergman@gmail.com 070-587 87 76

Lena Lönneberg
Sendragets Damkommitté, klubbmatcher ekonomi
lonneberg@telia.com 070-782 35 33

Lena Meijer Eriksson 
Sendragets Damkommitté, klubbmatcher ekonomi
lenameijereriksson@hotmail.com 070-812 76 77

Jan Malm
Ansvarig för tävlingarna på korthålsbanan
malmvaxholm@hotmail.com 070-768 75 28

Kjell Granberg 
Sendragets tävlingar på stora banan
kjell@insidan.se 070-327 01 80

Björn Ryding 
Sendragets tävlingar på stora banan
bjry@telia.com 076-830 10 27

Lennart Robertsson
Resultat Sendragets tävlingar, Web ansvarig
lerobgolf@gmail.com 070-718 05 02

Kjell Jansson
Styrelseledamot Waxholms GK
kjell.jansson@gmail.com 070-790 67 57

Känner du dig stel, har ont i ryggen, axlar eller höfter?
Då kan GolfYoga/MediYoga med Marie Moquist vara något för dig. En forskningsbaserad yogaform med fokus på funktion fysiskt, mentalt och emotionellt som ger dig både yttre och inre styrka samt förebygger skador. Inga akrobatiska övningar. Yogan ger dig:

·      Ökad rörlighet, styrka och balans

·      Ökad mental styrka

·      Ökad förmåga att hantera stress, hitta fokus och lugn

Enkla lugna mjuka rörelser, andningsövningar, djupavslappning och meditation som kan göra stor skillnad för dig som golfare.

För vem
Inga förkunskaper behövs. Alla kan vara med. Var och deltar efter sina förutsättningar och behov. Det går lika bra att sitta på en pall eller att stå upp, som att sitta på marken.

Kurs – Gruppträning utomhus med avstånd (max 8 deltagare)
När: torsdag 20 maj, 27 maj och 3 juni kl. 11.00-12.00.
Var: Utomhus på klubben vid övningsfältet
Pris: 500 kronor för 3 tillfällen (100 kronor rabatt från Seniorkommittén)

Anmälan: till info@mariemoquist.se Betalning till swish
123 549 9355 eller till BG 5260-6514 (ange Sendraget och ditt namn)

Kontakt
Vid frågor 070-612 58 95 eller info@mariemoquist.se Marie Moquist är diplomerad instruktör i MediYoga och har medicinsk baskompetens.

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.
Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga
Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.
Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med.
Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

  • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
  • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.
  • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
  • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
  • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
  • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
  • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

 Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
  • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.
  • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

 Tre vanliga frågor

”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”
Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.
Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”
Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3.
Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”
Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.
Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.
Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

Mer information och kontakt

Utbildning på golfklubben

Vi på Waxholms GK planerar att anordna en utbildning och information om de nya handicapreglerna under april-maj månad. Håll utkik efter inbjudan via nyhetsbrev och hemsida.

Klubbens handicapkommitté/handicapansvarig
Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, nu eller efter övergången till världshandicapsystemet, kontakta vår handicapansvarig:

Lennart Robertsson, lerobgolf@gmail.com

Information från Svenska Golfförbundet
Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.
Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020). Den är helt gratis – logga in med ditt golf-ID och samma lösenord som du använder till Min Golf.

Lokala Regler
Waxholms GK, Lokala Regler, 2021-08-03

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR WAXHOLMS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid entrén och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
a. Vita pinnar höger om hål 9 mellan 18-hålsbanan och 9-hålsbanan gäller endast 18-hålsbanan.
b. Elstängsel längs hål 17 utgör gräns för Out of Bonds.

2. Pliktområden (Regel 17)
a. Elstängsel längs hål 8 är gräns för rött pliktområde som är oändligt.
b. Det röda pliktområdet till höger om hål 10 som bara är definierat på en sida är oändligt.
c. Det röda pliktområdet till höger om hål 12 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Green (Regel 13)
a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hål 17 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. 150-meters pinnar.
3. En spelare får lättnad utan plikt för sprinklerlock som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green på spelfältet och sprinklerlocket är inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Lättnad får tas enligt regel 16.1.

Herrar 0-24,0      Damer 0-28,0

SENDRAGET PÅ STORA BANAN 2021 (uppdaterad 210912)
Tävlingen spelas normalt på tisdagar med eventuell avvikelse enligt tävlingsprogrammet och omfattar tre etapper på fem deltävlingar och tre finalronder.
ÅRETS NYHETER
Ny klassindelning, Poängberäkning utgår och ersätts med nettoslag.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Spelform                  Slaggolf singel med handicap.

Tee                              Herrar tee 55 (H75 tee 49 valfritt), Damer tee 49.
A-klass                      Herrar 0-24,0    Damer 0-28,0
B-klass                       Herrar 24,1-54    Damer 28,1-54
Klassbyte                  Spel sker i samma klass under hela säsongen.
Högre hcp                Spelare med högre handicap än 36,0 spelar med exakt handicap 36,0
Golfbil                        Golfbil tillåten vid behov utan intyg.
Anmälan                   Senast kl. 09.00 dagen innan tävlingen via Min Golf.
Deltagare                 Tävlingen är öppen för damer 50 år och herrar 60 år eller äldre. Medlemskap i Waxholms GK krävs.
Avgifter                     Säsongsavgift 400:- och enstaka rond 50:-.
Starttid                      Första start kl. 08.00
Etapper                      De två bästa ronderna i varje etapp summeras nettoscoren. Prisutdelning sker efter varje etapp.
Lagtävling                 Spelas som bästboll en gång i varje etapp. Pris till bästa lag.
Säsongstävling        Spelarens två bästa ronder i varje etapp summeras och vid bättre resultat i finalronderna byts sämre rond ut.
Slutresultat               De sex bästa rondernas nettoresultat summerade utgör slutresultatet.
Särskiljning               Bästa aktuella exakta hcp.
Reservation               Vid inställda ronder på grund av restriktioner från Svenska Golfförbundet får tävlingsledningen justera bestämmelserna.
Ronderna maj-juni ställdes in och tävlingen startade 1 juli med ändrade tävlingsvillkor.

SENDRAGET PÅ KORTHÅLSBANAN

Säsongstävlingen spelas normalt den första måndagen varje månad med eventuell avvikelse enligt tävlingsprogrammet.

Spelform/Klasser    En med handicap och en utan handicap. (Gemensamma för damer och herrar) och spelformen är slaggolf singel.
Spelare med högre exakt handicap än 36,0 spelar på exakt handicap 36,0.(nytt)
Anmälan                      Ifyllt scorekort senast kl. 08.30 , lottning kl. 08.45 och kanonstart kl. 09.00.
Deltagare                    Tävlingen är öppen för damer 50 år och herrar 60 år eller äldre. Medlemskap i Waxholms GK krävs.

Resultat                     De tre bästa resultaten under säsongen räknas. Vid lika totalresultat i klassen med handicap räknas lägsta handicap och vid lika handicap vinner den som har lägst antal slag netto på det sista av de tre bästa resultaten.Vid lika totalresultat i klassen utan handicap vinner den som har lägst antal slag på det sista av de tre bästa resultaten.

Vita pinnar på hål 8 mot stora banan gäller ej för korthålsbanan. (Regel 27).

Scorerna på hål 1-9 fylls i innan scorerna för hål 10-18 fylls i.

ÅLAND TOUR 2021

Förra årets resa blev inställd p.g.a. den pågående pandemin, men i år gör vi ett nytt försök med reservation för eventuella restriktioner.
Åland Open spelas den 1 – 2 september 2021. Första dagen spelar vi på Eckerö GK och dagen därpå på Ålands GK:s nya Slottsbanan, som öppnade den 1 juli 2020 efter ombyggnaden.
I resans pris ingår:
– Tur och retur med båt i egen bil Grisslehamn – Eckerö.
– Greenfee på Eckerö GK
– Grenfee på Slottsbanan, Ålands GK
– Övernattning på Hotell Pommern, Mariehamn.
– 2 rätters middag på onsdagskvällen.
Antal platser är begränsat.
Anmälan senast 15 juli 2021
Inbjudan Åland 2021

2021-03-19

Seniorkommittén

KLUBBMATCHER 2020

Vårt utbyte med grannklubbarna Arninge, Vallentuna, Åkersberga och Österåker lever vidare. Likaså med Golfstar-kollegan Lindö. Denna säsong blir det sex matcher; tre hemma och tre borta.

Klubben representeras oftast av 20 spelare. De som anmäler sig först får spela — vi har alltså̊ ingen regel om att lågt handicap äger företräde.

Fyrklubbsmatchen mellan Arninge, Åkersberga, Österåker och Waxholm spelas i år på Arninge GK med 18 deltagare per klubb.
Förutom äran att vinna över grannklubbarna delas också individuella priser ut; de tre bästa per klubb får alltid någon belöning.

Spelavgiften är 100:- vid hemma match och 300:- vid bortamatch. Det inkluderar avgift till priser och greenfee.

Spelformen är slaggolf.

Anmälan till klubbmatcherna görs via Min golf (på Golf.se): Logga in och klicka på ”Sök tävling” (på Waxholms GK). Det går att anmäla sig en månad i förväg – det är anmälningstiden som avgör om du får representera klubben eller inte.

Tävlingsledare för klubbmatcherna är Bo Bergman

SENIORCUPEN 2020

Nu är det dags för Seniorcupen 2020 och i år skall vi slå deltagarrekordet från förra året, som var tjugoen spelare(nytt rekord). Det finns plats för 32 spelare fördelade på 8 grupper med 4 spelare i varje grupp. Gruppsegrarna och tvåorna går vidare till cupspel.
Matchspel med handicap i en klass. Spelare med högre exakt handicap än 36,0 spelar på exakt handicap 36,0.

Anmälan görs på Min Golf eller till undertecknad. Max. 32 spelare, deltagande i anmälningsordning.
Preliminära tider
– Gruppspelet spelas maj – juni 2020
– 16 bästa spelads juli – augusti 2020
– 8 bästa spelas augusti – september 2020
– 4 bästa spelas september 2020
– Final och spel om 3:e pris spelas september 2020
Starttiden bestämmer man själv tillsammans med sin motståndare i matchen. Ansvarig är den som står först i matchen.
Prisutdelning vid Sendragets final i september.
Resultat rapporteras till lerobgolf@gmail.com och noteras på anslagstavlan.

Lennart Robertsson
Tävlingsledare
070 7180502

HÖSTTOUREN 2021

Säsongen avslutas med tre höstrundor: tisdag  6 oktober, måndag 13 oktober och tisdag 20 oktober (kanonstart).

Slaggolf singel med handicap i herr och damklass. Herrar tee 55 (H75 tee 49) och Damer tee 49.
Spelare med högre exakt handicap än 36,0 spelar på exakt handicap 36,0.
Första start kl. 09.00. Spelavgiften, 100 kr, går oavkortat till priser. Anmälan görs via Min Golf (golf.se).

Vinner gör den som får lägst placeringspoäng på de två bästa ronderna. Särskiljning lägsta exakta hcp. Ex.1:an får 1 poäng, 2:an 2, 3:an 3 etc.

Tävlingsledare Lennart Robertsson
lerobgolf@gmail.com

VINNARE 2021
Sendraget 18-hål:
Lena Meijer Eriksson(Dam A) och Charlotte Källquist(Dam B)
Lars Hammarberg(Herr A) och Claes Swahn(Herr B)

Sendraget 9-hål:   
Paul Norrthon(utan hcp) och Siv Svedin(med hcp)
Seniorcupen:         
Rickard Frenkel
Hösttouren:
Ralph Jakobssson(Mix A), Ingvar Jonsson(Mix B) och Niklas Hanson(Mix C) 

SENDRAGET
Sendraget ETT Slutresultat
Sendraget TVÅ Slutresultat
Sendraget TRE Rond 3 Resultat
Vi publicerar resultat av TRE Rond 3 , då det är fel Min Golf.
Sendraget TRE Slutresultat
Sendraget FINAL Slutresultat Säsongstävlingen
Lagtävling Texas Scramble 21-06-10
ÅLAND TOUR
Åland Tour 2021 Resultat
KLUBMATCHER
Klubbmatcher 2021 Resultat
KORTHÅL
Korthålsbanan 2021 Slutresultat
SENIORCUPEN
Seniorcupen 2021 Gruppspel  Slutresultat
Seniorcupen 2021 Matchspel Slutresultat
HÖSTTOUREN
Hösttouren 2021 Slutresultat

RESULTAT 2020

VINNARE 2020
Sendraget 18-hål: Francisca Martins Olsson och Jan Malm
Sendraget 9-hål:   Lars Hammarberg(utan hcp) och Siv Svedin(med hcp)
Seniorcupen:         Tore Nilsson
Hösttouren:           Leif Johansson(Mix A), Christer Gille(Mix B) och Niklas Hanson(Mix C)

SENDRAGET
Prisbord Sendraget Grande Final 2020
Säsongstävlingen – Slutresultat
Deltävling ETT – Slutresultat
Deltävling TVÅ – Slutresultat
Deltävling TRE – Slutresultat
Resultat Final
Lagtävling bästboll Mixed
KLUBMATCHER
Klubbmatcher – Resultat
KORTHÅL
Korthål – Slutresultat
SENIORCUPEN
Seniorcupen – Slutresultat
Seniorcupen gruppspel – Slutresultat
HÖSTTOUREN
Höstturen – Slutresultat

RESULTAT 2019

VINNARE 2019
Sendraget 18-hål:
Ann-Charlotte Grûnning Johansson och Lars Hammarberg
Sendraget 9-hål:  
Kjell Granberg (utan handicap) och Britt-Marie Malm (med handicap)
Seniorcupen:        
Torsten Löfberg
Hösttouren:          
Lena Meijer Eriksson och Lars Hammarberg
Åland Open:          
Lena Meijer Eriksson och Per-Erik Hasslert

Hösttouren
Slutresultat Hösttouren 2019

Seniorcupen
SC 2019 (Gruppspelet avslutat)
SC Final 2019 (avslutat)
Korthål

Slutresultat Korthålsbanan 190923
Sendraget ronder (finns på Min Golf och gå till ”Resultat”, ”Order of Merit) Länk Min Golf
Grande Final Sendraget 2019
Säsongstävlingen FINAL 3 slutresultat 2019
Leaderboard Final 3 slutresultat 2019
Leaderboard FYRA (Slutresultat)
Leaderboard TRE (slutresultat)
Leaderboard TVÅ (slutresultat) rev
Leaderboard ETT (slutresultat)
Birdie Pott
Birdie Pott FINAL 2 190924
Birdie Pott FYRA 5 190910
Birdie Pott FYRA 4 190903
Birdie Pott FYRA 3 190827
Birdie Pott FYRA 2 190820
Birdie Pott FYRA 1 190813
Birdie Pott TRE 5 190806
Birdie Pott TRE 4 190730
Birdie Pott TRE 3 190723
Birdie Pott TRE 2 190716
Birdie Pott TRE 1 190709
Birdie Pott TVÅ 5 190702
Birdie Pott TVÅ 4 190625
Birdie Pott TVÅ 3 190618
Birdie Pott TVÅ 2 190611
Birdie Pott TVÅ 1 190604
Birdie Pott ETT 4 190521
Birdie Pott ETT 3 190514
Birdie Pott ETT 2 190507
Birdie Pott ETT 1 190502
Klubbmatcher
Klubbmatcher 190913
Övriga resultat
Bäst Boll 2019-08-20
Bäst Boll 2019-07-16
Bäst Boll 2019-06-25
Bäst Boll 2019-05-21
Bäst Boll Upptakt 2019
Resultat Åland 2019
Strömmingsslaget 2019
Vassunda GK Hemliga resan 2019

RESULTAT SENIORTÄVLINGARNA

SENDRAGET

Resultat från Sendraget finns på Min Golf under Resultatlista (Rond) och Order of Merit (Deltävlingen och Running Eclectic).

Leaderboard har resultaten på de 10 bästa i Deltävlingen, Säsongstävlingen och Running Eclectic. Här finns också resultaten av Birdiepotten och Lagtävlingen.
Leaderboard 23 (slutresultat)-1 180925
Nu kan ni se samtliga ronder genom att bläddra i Leaderboard.

Poängfördelning Säsongstävlingen, Deltävlingarna samt Running Eclectic

Säsongspoäng 23 180925 Slutresultat

Eclectic 23 (slutresultat) 180925

HÖSTTOUREN

Hösttouren Slutresultat

KORTHÅL

Korthål (slut) R7 180924

SENIORCUPEN

Gruppspel 180702

Seniorcupen Slutresultat

SENDRAGETS  HUVUDARRANGEMANG

Säsongsmästerskap på stora banan. Spelas på tisdagar.

 Säsongstävling på korthålsbanan. Spelas normalt första måndagen i varje månad.

Seniorcupen – en matchspelstävling.

 Klubbmatchutbyten med Arninge, Lindö, Vallentuna, Åkersberga och Österåker.

 Åland Open

 Hösttouren

SENDRAGET PÅ VÅRA BANOR

2021

Tävlingen omfattar omfattar tre etapper på fem deltävlingar samt tre finalronder.
Etappsegrare är den som har spelat minst två deltävlingar och har lägsta nettoscore.
I säsongstävlingen räknas de två bästa ronderna från respektive etapp samt finaltävlingens ronder (totalt 9 ronder).
De sex bästa ronderna summeras (nettoscore), vilket utgör slutresultatet.

Årets nyheter/förändringar
– Ny klassindelning,
– Poängberäkning utgår och ersätts med nettoslag.
– Tävlingsvillkoren har ändrats p.g.a pandemin och den försenade tävlingsstarten till den 1 juli.

Tävlingsvillkor
– Tävlingsvillkor enligt Svenska Golfförbundets och Sendragets bestämmelser.

Sendraget på stora banan och korthålsbanan