Project Description

Årsmöte med framtidstro

Klubben har nyligen genomfört sitt årsmöte. Läs om vad som sades och bestämdes.

Klubbens årsmöte genomfördes den 28 april där närmare 50 medlemmar fanns på plats
för att bland annat besluta om den totala verksamheten under det kommande året och
godkänna den budget som krävs för att kunna genomföra alla verksamheter.
Men innan årsmötet körde igång, informerade Golfstar genom Anna Holmgren om bolagets satsning på vår anläggning.
– Waxholm är 4-stjärnig vilket i första hand betyder att banorna ska skötas på ett speciellt sätt, till exempel när fairways och greener ska klippas, när bunkrarna ska skötas med mera. Som vi berättat om tidigare har vi också grävt fram vatten under vintern så vi klarar en riktigt torr sommar.
Pelle Gripenberg, som tillsammans med Anders Löfberg, är ansvariga greenkeepers,
berättade om hur banorna ska skötas i år, bland annat kommer man att stödså fairways
vilket är nödvändigt med tanke på hur mycket de skadades under torksommaren förra året.

Anna Holmgren fick några frågor om 4-stjärnig även betyder att hela anläggningen ska
ingå, bland annat miljö runt klubbhuset, skötsel av bag/vagnförråd, klubbtvätt med mera.
– Ja, svarade Anna och meddelade att vagnförrådet ska städas en gång i veckan och att
klubbtvätten ska repareras i år.
Innan årsmötet passade också Mathias Zetterlund på, som tillsammans med Rickard
Malmgren, har hand om all träning, att berätta om deras verksamhet och vad de kan
erbjuda både unga och äldre.
– Vi har många juniorer i träning på olika nivåer. Vi erbjuder också seniorträning,
damträning, närspelsträning med mera. Det är aldrig för sent att bli en bättre golfare.

Dags för själva årsmötet. Jag fick förtroendet att leda mötet och tillsammans klubbens
sekreterare Ludvig Waldenström lotsade vi oss genom alla punkterna på dagordningen.
Först konstaterades att vi är 1 465 medlemmar och att cirka 50 procent är skrivna i Vaxholm.
Styrelsen och dess olika kommittéer presenterade det gångna årets verksamhet samt
förslag till verksamheter för 2019. Innan vi tog beslut om budgeten, informerade Tommy
Tvinghagen om klubbens 30-årsjubileum som ska firas i år. Tommy är styrelsens
”Jubileumsgeneral” och lägger ner mycket jobb på att allt ska funka i samband med
jubiléet.
– Vi lägger 175 000 kronor extra i årets budget för att skapa ett rejält ”jubileumsavtryck”,
sa Tommy och berättade om generösa prisbord för olika jubileumstävlingar, en rabatterad
tävlingsgreenfee för de medlemmar som har Small-eller Mediummedlemskap, en kraftigt
subventionerad jubileumsfest med god mat och dryck, musik och dans den 24 augusti där
deltagarna kommer att erbjudas busstransport tur och retur från Danderyd, Täby, Resarö
och Vaxholm, allt för att så många medlemmar som möjligt ska kunna vara med och
dessutom slippa ta egen bil till klubben.
– Passa också på och beställ vår jubileumspiké och bagbricka, påpekade Tommy.

Mötet sa ja till den föreslagna budgeten och arbetet med att skapa ett minnesvärt
jubileumsår fortsätter. All information om 30-årsjubiléet finns på hemsidan under fliken
Klubben/Jubileumsåret 2019. Inom kort kommer det upp ett anmälningsformulär på
hemsidan för själva festen den 24 augusti. Där man kan också kryssa i om man vill ha
busstransport etc. Du kommer också att bli påmind om jubiléet via affischer på klubben.

Så småningom var det dags för val och den nya styrelsen fick följande medlemmar:
Anders Örnevall, ordförande
Lennart ”Brokan” Brokvist, vice ordförande och ansvarig för tävlingsverksamheten
Ludvig Waldenström, sekreterare
Lena Johansson, kassör
Stefan Öström, ledamot och ansvarig för samordning/kontakter med Golfstar
Marie Moquist, ledamot och ansvarig för juniorverksamheten
Kjell Krawe, ledamot och ansvarig för seniorverksamheten
Tommy Tvinghagen, ledamot och ”Jubileumsgeneral”.
Åsa Bergholm, suppleant
Peter Sahlin, suppleant

Lars Källquist tackades av efter många år i styrelsen liksom Sven-Gunnar Hjort som lett valberedningen i ett antal år med den äran och Ann-Sofie Andrén valdes in valberedningen.
Avslutningsvis tackar styrelsen för förtroendet att få förvalta klubbens verksamhet under
2019 och vi kommer att arbeta hårt för att skapa en bra verksamhet för alla. Och glöm nu
inte att boka in jubileumshelgen- och festen den 23-25 augusti.

Anders Örnevall, ordförande