Project Description

Många punkter som åtgärdas nu

Vi har idag en anläggning som fortsätter att locka allt fler spelare. Som klubb vill vi
självklart kunna visa upp en anläggning som vi är stolta över och som håller en hög
kvalitet. För att nå dessa mål, träffas golfklubben och våra ägare Golfstar kontinuerligt för
att bland annat gå igenom en ”fix-list” som innehåller ”allt mellan himmel och jord”. Det är
viktiga möten för både klubben och Golfstar. Det är bara tillsammans som vi kan utveckla
anläggningen i rätt riktning.
Vi har från och med i år äntligen fått en restaurangverksamhet som är värd beröm och en
fantastisk bra lösning på tränarfrågan.
Men mycket handlar också om åtgärder som inte kostar pengar men som påverkar
förstaintrycket. Det gäller allt från att alla hinkar på ranchen placeras på hyllan vid
bollmaskinen, att alla hyr-/lånevagnar står snyggt uppställda på vagnparkeringen, att skräp
runt klubbhus, bilgarage och bagförråd tas om hand, att blommorna runt klubbhuset ses till
och vattnas och att alla toaletter är eller blir rena.

För ett par veckor sedan hade vi en sådan sittning och här kommer en redovisning av
några av de viktigaste punkterna som nu åtgärdas eller redan har åtgärdats.
Rondtiderna har varit alldeles för långa i början av säsongen. Nu är en icke-bokningsbar
tid per timme återinförd och vi räknar med fler golfvärdar i år som ska se till att speltempot
blir snabbare.
Tömningen av papperskorgarna har varit ojämn. Nya större papperskorgar ordnas och
ställs ut på tee hål 1, hål 10 och 11 samt efter hål 9 vid restaurangen.
Drivingranchen upplevs som ”torftig”. Får nu ett lyft nu med nya bollar, mål och en allmän
uppfräschning. Korthålsbanan ska också få nya utslagsmattor.
Informationstavlan till höger om ingången borde utnyttjas för information till spelarna vilket
ska bli bättre i år.
Övergången mellan hål 9 till 10 orsakar tyvärr fortfarande ofta lång väntetid därför att
spelare har olika uppfattning om vad en paus efter 9 innebär. Så här vill vi att det ska
fungera – när bollen efter lämnar 9:ans green måste du gå till hål 10 och slå ut.

Peg-koppar saknas på flera tees. Nu har Golfstar lovat att alla tees ska få koppar där vi
kan kasta avslagna peggar. Gör gärna det så hjälps vi åt att hålla tees snygga.
Rabatter och området närmast klubbhuset behöver rensas på ogräs och en del växter
behöver dessutom klippas vilket fixas. Krattorna i bunkrarna har dålig kvalitet och ska
bytas ut.
En bra idé som nu blir verklighet är att ha ett journummer som man kan ringa om man, när
klubbhuset är obemannat, upptäcker att allt inte står rätt till. Det numret sätts upp på
dörrarna i klubbhuset, bilgaraget och bagförrådet.

Detta är som jag nämnde inledningsvis, bara ett axplock av allt som ska åtgärdas och
uppföljning hur det går kommer i en senare krönika.
Vi har också nyligen sjösatt vår nya hemsida, waxholmsgolfklubb.se, som ni säkert har
uppmärksammat. Äntligen en hemsida som känns välstrukturerad och lättnavigerad.
Tills vi hörs igen, önskar jag er alla en skön midsommar och en fin golfsommar.

Anders Örnevall, ordförande Waxholms GK
anders.ornevall@gmail.com