Valberedningens förslag till förtroendeposter 2020 V2