Styrelsens verksamhetsberättelse, 2019 och planer för 2020 V2