Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 och planer för 2019