Loading...
OM KLUBBEN2018-10-04T13:57:15+00:00
JUNIORER
SENIORER
KLUBBLAG
Om Klubben

OM WAXHOLMS GOLFKLUBB

VISION

”Jag trivs på klubben. Där vet man vem jag är. Där syns och märks alla. Här spelar, utvecklas och tävlar jag på den nivå jag vill.”

MÅL

Kvantitativa mål
Fler medlemmar.

Vi skall vara Waxholms stads största förening. Det gäller även för gruppen ungdomar.

Kvalitativa mål
Mer nöjda och mer stolta medlemmar för lång tid framöver.

Mäts genom den årliga medlemsenkäten.

Bra att veta

Ordinarie ledamöter
Anders Örnevall  ordförande
Tommy Tvinghagen ledamot
Lena Johansson kassör
Stefan Öström Golfstarfrågor
Lennart Brokvist Tävlings K
Kjell Krafve Senior K
Marie Moquist Junior K
Suppleanter
Lars Källqvist 1:e suppleant
Lars Hallberg 2:e suppleant
Förslag till Föreningsstämman
Sven-Gunnar Hjorth
Daniel Jansson
Gunnar Olsson
2004 erhöll Waxholms Golfklubb, som andra klubb i distriktet, SGF’s miljödiplom. Diplomet omfattar klubbens hela verksamhet.
Redan år 2000 gjordes en mycket omfattande miljöutredning.
Miljöarbetet fokuserar på att använda mindre bekämpningsmedel, gödning och istället använda miljövänliga produkter.

VERKSAMHETSPLAN

Vi vill att klubben med klubbhus, puttinggreen och ranch ska bli den samlingspunkt igen som det en gång var för klubbens medlemmar.

Samtliga kommittéer genomför många olika tävlingar. Vi har därför också valt att flytta vårt kontor och investera i delvis ny utrustning för att få rätt förutsättningar att genomföra dessa på bästa sätt.

Klubben kommer fortsatt satsa på bredden inom juniorverksamheten men också på våra tävlingsjuniorer och vårt Elitlag.

Läs Verksamhetsplanen

VÅR VISION

”Jag trivs på klubben. Där vet man vem jag är. Där syns och märks alla. Här spelar, utvecklas och tävlar jag på den nivå jag vill.”

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Golf på och med klubben ska vara en trevlig och positiv upplevelse. Umgås och ta gärna med dig de du vill umgås med till klubben.
Lev ett aktivt liv med klubbhuset som nav för olika typer av golfupplevelser.
Ett sunt och socialt liv berikar!

Vision

STADGAR FÖR WAXHOLMS GOLFKLUBB

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att
• alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

Stadgar
X