JUNIORER
SENIORER
KLUBBLAG
Om Klubben

OM WAXHOLMS GOLFKLUBB

Värdegrund
Vår värdegrund summeras i begreppen: respekt, ansvar och hänsyn, vilket gäller våra
medlemmar, våra besökande och personalen inom Golf Star och andra partners.
Detta innebär:

Respekt – vi strävar efter att vara trevliga mot varandra, så att vi upplever och känner glädje,
tillhörighet och gemenskap

Ansvar – för oss själva och andra genom att tänka och agera utifrån att alla ska trivas och
utvecklas. Vi strävar efter att få in alla i en Waxholmsanda.

Hänsyn – vi är alla en del av andra människors upplevelse

Bra att veta

Ordinarie ledamöter
Anders Örnevall  ordförande
Tommy Tvinghagen ledamot
Lena Johansson kassör
Stefan Öström Golfstarfrågor
Lennart Brokvist Tävlings K
Kjell Krafve Senior K
Marie Moquist Junior K
Suppleanter
Lars Källqvist 1:e suppleant
Lars Hallberg 2:e suppleant
Förslag till Föreningsstämman
Sven-Gunnar Hjorth
Daniel Jansson
Gunnar Olsson
2004 erhöll Waxholms Golfklubb, som andra klubb i distriktet, SGF’s miljödiplom. Diplomet omfattar klubbens hela verksamhet.
Redan år 2000 gjordes en mycket omfattande miljöutredning.
Miljöarbetet fokuserar på att använda mindre bekämpningsmedel, gödning och istället använda miljövänliga produkter.

Waxholms GK genom åren

Rune Östling 1987-1990

Anders Örnevall 1991

Sven-Olov Kviman till 1992-2005

Jan Warren 2006-2010

Mikael König 2010-2012

Sven-Gunnar Hjort 2013

Anders Örnevall 2014-

Håkan Sandberg 2005-2008

Maria Guslin 2009-2015

Andy Danewid 2015

Andreas Waldö 2016-2018

(Club Operator):

Mark de Beer 2018

Eric Bremberg 2019

Golstar egen regi 2019-

Maria Guslin1993-2009

Mikael Guslin 1993-1996

Stefan Berggren (assisterande)1996-1999

Johan Berg (assisterande) 2000

Vilhelm Forsbrand 2009-2014

Rickard Malmgren 2015-2020

Martin Sjöqvist 2017

Mathias Zetterlund (assisterande 2014-2017) 2018-

Martin Wiklund 2020-

Lelle Hansen, Eva Hansen och Magnus Nordfeldt 1996-2000

Krister Laine 2000-2007

Rainer Kaivonurmi 2008-2011

Daniel Holmström, André Samuelson och Patrik Samuelson 2012

Lennart och Krishna 2013-2015

Golfstar driver köket med hjälp av sin platschef/Club operator sedan 2016.

Alfred Jonsson 1991-1994

Rolf Erlewing 1994-2001

Erik Gripenberg 2001-2003

Delat ansvar Alex Lindelöf, Anders Löfberg 2004-2006

Anders Löfberg 2007-2008

Johan Öhrman 2009-2012

Fredrik Englund 2012-2015

Gary Evans 2016

Daniel Beran 2017

Anders Löfberg 2018-

Pelle Gripenberg 2019-

2001 Torbjörn Svedin

2002 Christina Enoksson

2003 Kenneth Larsson

2004 K-G Sundvall

2005 Pelle Svensson/Thorsten Johansson

2006 Martin Wiklund

20007 Kjell Granberg

2008 Jessica Langels

2009 Paul Northon

2010 Kjell Krafve

2011 Hans Götbring

2012 Johan Götbring

2013 Lennart Robertsson

2014 Tommy Tvinghagen

2015 Monica Söderström

2016 Mathias Zetterlund

2017 Lennart Robertsson

2018 Pernilla Herolf

Telia tour 2004 – Björn Pettersson

Challenge Tour 2005 – Morten Hagen

Challenge Tour 2006 – Rafael Echenique

Challenge Tour 2007 – Iain Pyman

Nordea Tour 2011 – Daisy Nielsen

VERKSAMHETSPLAN

Vi vill att klubben med klubbhus, puttinggreen och ranch ska bli den samlingspunkt igen som det en gång var för klubbens medlemmar.

Samtliga kommittéer genomför många olika tävlingar. Vi har därför också valt att flytta vårt kontor och investera i delvis ny utrustning för att få rätt förutsättningar att genomföra dessa på bästa sätt.

Klubben kommer fortsatt satsa på bredden inom juniorverksamheten men också på våra tävlingsjuniorer och vårt Elitlag.

Läs Verksamhetsplanen

VÅR VISION

Vår vision

Respekt – Ansvar – Hänsyn

Vi ska vare en golfklubb där vi känner gemenskap och glädje samtidigt som vi var och en
utvecklas som person och golfspelare. Våra kännetecken blir då att:
• Vi känner gemenskap och glädje och vi är medvetna om att vi alla är en del av andra
människors upplevelser
• Vi trivs på klubben där vet man vem jag är, där syns och märks alla
Visionen innebär att vi visar respekt, ansvar och hänsyn till varandra. Där vi har
medlemsdagar, golfbytardagar, klubbliv, klubbtävlingar, lagtävlingar och andra aktiviteter
som främjar gemenskap, glädje och utveckling.
• En väl fungerande idrottsverksamhet där vi har en genomtänkt modell för träning som
anpassas till olika spelares ambition och spelnivå
• En god ekonomi som möjliggör utveckling för klubben trots konjunktursvängningar

Verksamhetsidé

• Vi finns till för våra medlemmar och övriga golfintresserade
• Vi erbjuder möjlighet till spelutveckling med inriktning på bredd och idrott
• Vi strävar efter att tillgodose medlemmarnas golfupplevelser

Vision

STADGAR FÖR WAXHOLMS GOLFKLUBB

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att
• alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

Stadgar