VÄRLDSHANDICAPSYSTEMET INFÖR SÄSONGEN 2022
PCC (Playing Conditions Calculation)
Aktiveras igen den 12 januari 2022
För samtliga ronder sedan 20 maj 2020 har värdet automatiskt satts till 0, då beräkningen varit avstängd. Den 12 januari 2022 kommer beräkningen aktiveras och värdet kan då påverka handicapresultatet och i nästa steg din exakta handicap.
Spelförhållanden kan variera från dag till dag till exempel på grund av väder eller hur banan är uppsatt. Genom att jämföra alla spelares resultat på en bana med deras exakta handicap under en dag kan systemet göra en bedömning om
banan varit ovanligt lätt eller svår, eller om den varit normal. PCC-beräkningen sker automatiskt vid midnatt och görs en gång per bana och
dygn. Resultatet blir ett heltal mellan -1 och +3. Under normala förhållanden är PCC noll. Både tävlings- och sällskapsronder tas med i beräkningen av PCC men bara från spelare med exakt handicap 36,0 eller lägre.
För att det ska göras en PCC-beräkning på en bana krävs att minst åtta ronder har registrerats av spelare i Min Golf. Annars blir PCC automatiskt noll. Du hittar PCC på alla dina registrerade ronder i Min Golf. Från -1 till +3.
Systemet är byggt så att PCC ska bli 0 i cirka 80 procent av fallen. Det ska alltså vara en relativt stor differens mellan spelarnas resultat och deras exakta handicap för att justering ska ske. Eftersom beräkningen sker vid midnatt behöver du registrera din rond samma dag som du spelar den om du vill vara med och påverka PCC. Om du registrerar senare än samma dag blir ditt handicapresultat fortfarande påverkat av PCC men du påverkar inte själv PCC-värdet. Tips! Du kan läsa mer om PCC på golf.se i vår kostnadsfria onlineutbildning i Del 3, Avsnitt 11: Funktioner som förfinar. Till utbildningen. Frågor besvaras av Lennart Robertsson via mejl lerobgolf@gmail.com.

Waxholms GK
Handicap- och tävlingskommittén