Aldrig tidigare har Sverige haft så många golfspelare som 2021. Det nya nya
medlemsrekordet lyder på 555 334 registrerade golfare i landet. Det gamla rekordet från
2004 löd på 554 293.
Under pandemin har antalet medlemmar ökat med 70 820 och antalet golfspelare med
61 345.
En stor del av framgången ligger i att rekordmånga stannat kvar. 89 procent av
medlemmarna från 2020 var kvar i klubbarna också 2021.
För Waxholms Golfklubbs del har utvecklingen gått i samma riktning. Vid den senaste
medlemsräkningen, var vi omkring 2 800 stycken i klubben. Även det ett nytt rekord.
Styrelsen genomför sedan flera år en planeringskonferens i månadsskiftet
november/december. Där lägger vi fast verksamheten för den kommande säsongen.
Med 2 800 medlemmar som vi självklart vill behålla, ställs stora och kreativa krav på
klubben att leva upp till alla medlemmars intressen och önskemål.
Förhoppningsvis håller livet på att normaliseras och återgå, åtminstone till stora delar, till
hur det var innan pandemin bröt ut. Det betyder att olika verksamheter på anläggningen
som legat nere, ska köra igång igen.
Från styrelsens sida tror och hoppas vi att en majoritet av våra medlemmar vill ha en aktiv
klubbverksamhet med olika inslag. Visserligen har både junior-, senior- och
tävlingsverksamheten kört på nästan som vanligt men det finns så mycket mer att göra.
Hur ska vi till exempel vara med och utveckla banan/banorna och rangen tillsammans med
GolfStar, behöver vi se över vår digitala information, kan vi utveckla tävlingsverksamheten,
hur ska vi ha det med ”After Golf”-evenemang och ska vi satsa på klubbfester? Detta och
mycket annat är precis de frågor som vi ska prata om på konferensen. Våra diskussioner
och beslut kommer vi självfallet att berätta om i kommande nyhetsbrev.

Nu är säsongen (snart) slut för de flesta som stannar på hemmaplan under hösten.
Styrelsen vill passa på att tacka för i år. För alla glada tillrop och även konstruktiva idéer
på förbättringar. Att Waxholms Golfklubb växer är ett resultat av att många väljer en
attraktiv anläggning i en attraktiv miljö med uppskattade tränare, serviceminded
klubbhuspersonal och, sist men inte minst, positiva och glada medlemmar. Vem vill inte
vara med i en sådan klubb?

Anders Örnevall, ordförande
anders.ornevall@gmail.com