Vi har sagt det förr och säger det igen – det har gått troll i 10ans green. När man tror att
NU ser allt bra ut, så börjar den att dö, igen…
Waxholms greenkeeper Pelle Gripenberg har slitit med problemet i ett par-tre år nu och
kanske börjar man urskilja vad som är fel. Häng med i de kemiska svängarna.

– Efter tester och konsultationer med allt från golfförbundet till ett antal specialister på jord
och gräs, konstateras att tians green varken håller gödning eller vatten i den utsträckning
vi vill, säger Pelle. Gräset blir helt enkelt svagt och följderna blir svampsjukdomar och
alger. Jordprover och näringsanalyser ger tyvärr inte alla svar men experterna är tämligen
överens om att greenen nästan helt saknar mikroliv, det vill säga att den är steril.
De åtgärder som Pelle och medarbetare gjort är att mäta fukten flera gånger i veckan, man
försöker singelklippa så ofta som möjligt vilket är snällare mot gräset.
-Vi göder den varje vecka separat, övriga greener varannan till var tredje vecka, fortsätter
Pelle. Sammanlagt har green 10 fått drygt dubbelt så mycket gödning som övriga. Ändå är
den steril! Dressning av greenen har också fått ett eget schema, där vi dressar betydligt
mer sällan men mer när vi väl kör.

Under hösten konstaterades att insatserna inte haft så stor positiv påverkan som man
hoppats på. Då påbörjades ett försök att tillföra permapore, ett keramiskt material med
hundratals fickor som håller näring/vatten i växtbädden, som borstades ner efter grov
luftning. Enklaste jämförelsen är att det är 1-3 mm stora lecakulor.
– I samband med detta fick vi också möjlighet att börja jobba för att bygga ett mikroliv med
flera organiska produkter, bland annat ett medel som innehåller goda svampar som
gynnar/bygger mikroklimat, säger Pelle vidare. Vi ser redan lite resultat i
näringshållandeförmåga även om vi själva inte kan mäta mikrolivets eventuella ökning.
Planen är att upprepa behandlingarna,både permapore och den andra metoden, i vår
tillsammans med organiskt gödsel tills vi får ett tillräckligt välmående mikroklimat.
Avslutningsvis säger Pelle att det dessutom finns misstankar om att greenen också är
hemsökt av pythium root disfunction, en sjukdom som infekterar gräsrötter under hösten
och våren och minskar deras förmåga att absorbera vatten och näringsämnen från jorden.
– Det kan förklara varför vi får tillbaka skadorna på samma ställen så fort plantorna blir stressade.

Vi har nu påbörjat behandling med växtskydd mot detta.
Nu håller vi tummarna att vi äntligen ska få en riktig green när säsongen startar igen nästa
år.