GolfStar, ägare till Waxhomsanläggningen, har under längre tid fått mycket klagomål och
”badwill” på grund av skicket på Waxholms tees och bunkrar. Bunkrarna blir till exempel
stenhårda i en redan grund botten så fort det regnar. Dessutom rinner den sand som fylls
på rätt igenom och istället kommer det upp småsten. Banans förhållandevis små tees har
tagit ”storstryk”, då ökningen av rundor på anläggningen 2020 och 2021 har varit mycket
stor. Tees hinner helt enkelt aldrig att återhämta sig.

Men nu tar GolfStar tag i detta enligt bolagets banansvarige Olof Ehrenkrona:
– Vi har haft ingående samtal med greenkeepers, med banarkitekten Peter Fjällman samt
gjort en grundlig inspektion av hela banan. Efter det har vi konstaterat att det finns ett antal
problem. Anläggningen har till exempel för många stora bunkrar samt för många ojämna
och för små tee-områden.
Enligt bland annat Peter Fjällman är flertalet av bunkrarna placerade på ”fel plats” och
detta resulterar ofta i att spelare som till exempel slår lite kortare blir straffade igen vilket
gör att banan blir onödigt svårt medan de långtslående kan spela över hindren.
– Nu vill vi höja skicket och den allmänna upplevelsen av anläggningen samt förbättra
spelupplevelsen för våra spelare, påpekar Olof Ehrenkrona och han fortsätter:
– Vi kommer att reducera storleken och bygga om majoriteten av bunkrarna ute på banan,
vi jämnar även till och förstorar utsatta tees, just för att kunna ha många olika placeringar
av teemarkeringarna. Det här arbetet påbörjas nu under hösten/vintern 2021/22 och
kommer att utföras med minimal påverkan på spelet då vi tar några tees och bunkrar i
taget genom att dela upp projektet under cirka 2,5 år. Om allt går enligt planerna, ska allt
vara klart sommaren/hösten 2023.