Kallelse till årsmöte 2021
Styrelsen kallar härmed till årsmöte, då styrelsen har valt att genomföra mötet likt förra året ”utan fysisk
närvaro, mötesfritt” med anledning av den fortfarande pågående smittspridning av coronavirus i
samhället samt expertmyndigheternas rekommendationer, ber vi medlemmarna att använda den
bifogade röst blanketten för att göra sina stämmor hörda.

Styrelsen genomför årsmötet den 28 april och röstsedeln ska lämnas in senast den 26 april.

Alla nödvändiga handlingar finns på www.waxholmsgolfklubb.se/omklubben och i dokumentet här Kallelse till årsmöte 2021 inklusive röstblankett.  Röstblanketten skickas till info@waxholmsgolfklubb.se