Golfförbundet för löpande statistik över golfutvecklingen och den positiva trenden att 2020 är ett rekordår är kristallklar. Det spelas rekordmycket spel och är en stadig ökning av antal medlemmar. Antalet medlemskap i Golfsverige är åter över 500 000, närmare bestämt
513 000 medlemskap den 3 augusti och drygt 486 000 spelare (individer). Skillnaden beror på att flera spelare har flera medlemskap.
Förbundets förklaring till den kraftiga uppgången är att det handlar om en kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet. 

Mellan 1 januari och 9 augusti har det totalt spelats över 7,5 miljoner ronder i Sverige. Cirka 5,3 miljoner är medlemsspel, två miljoner är gästronder (greenfee) och resten oidentifierat.
Onsdag den 22 juli sattes ett nytt rekord i antal spelade ronder på en enskild speldag, nästan 88 000.

Waxholms Golfklubb är självfallet med och ”surfar” på den här framgångsvågen. Vi tillhör toppklubbarna i landet när det gäller antalet nya medlemmar, nära 400 stycken, en ökning med knappt 30 procent. Speltrycket har varit oerhört hårt under hela säsongen vilket inte minst märkts på parkeringen. Ibland har det varit svårt att hitta en plats över huvudtaget.
Banpersonalen har jobbat stenhårt för att hålla banorna i toppskick. Men slitaget märks på framför allt tees. Därför känns det bra att GolfStar satsar på att anlägga en så kallad turftee för att ha ”reparationsgräs”. Samma sak gäller för reparation av greener, en så kallad turfgreen är på gång.
Man har också jobbat hårt för att rädda greenen på hål 10 och i dagsläget verkar det som om man lyckats. Dock ska vissa områden på greenen turfas om liksom foregreen.

Man jag blir lite bedrövad när greenkeepern Pelle Gripenberg berättar att han och övriga i personalen brukar laga 30! nedslagsmärken på varje green, varje dag. Självklart måste vi laga våra egna märken men även andras nedslag som vi ser. Det är ju en av golfens grundprinciper att vi känner ett gemensamt ansvar för banan.
Och ni som använt övningsbunkerns green (vid klubbhuset) för att slå bollar mot rangen borde skämmas. Greenen är helt sönderslagen. Vart tog det enskilda ansvaret vägen?
Nog nu om gnäll. Stockholms Golfdistriktsförbund efterlyser en kraftfull satsning i hela Storstockholmsområdet för att rekrytera ungdomar. Waxholms Golfklubb har hittat vägar för att öka antalet juniorer genom våra två tränare Mathias Zetterlund och Rickard Malmgren. De har bland annat kört prova-på-kurser under våren i samarbete med kommunen vilket innebar att många högstadieelever har börjat spela. Vi hade 50 juniorer på sommarläger vilket är rekord och våra juniorer är framgångsrika i bland annat seriespelet.
Det är väl just detta som är klubbens själ, en bra blandning av yngre och äldre medlemmar som skapar en positiv dynamik som är utvecklande. Man lär av varandra, respekterar varandra, visar hänsyn och tar ansvar. Kalla det klubbkänsla. Jag vill se mer av den varan.

Anders Örnevall

ordförande, Waxholms GK
anders.ornevall@gmail.com