Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige –
världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan
tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.
Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du
vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara
samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar
in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga
Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det
kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.
Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna
spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med.
Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och
dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet
– Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20
senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
– Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen.
Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska
vara ”finare” än någon annan.
– Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera
sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara
indelade eller begränsade utifrån handicap.)
– Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total
poängbogey-score i Min Golf.
– Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill
spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera
ronden i Min Golf.
– Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden
enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
– Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där
kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna
Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din
aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket
baserades på din allra bästa förmåga.
Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det
underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.
Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande
golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Tre vanliga frågor
”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”
Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-
handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars
handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.
Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att
registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl
speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”
Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre
ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel:
har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3.
Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya
världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”
Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare
systemet.
Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder.
Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden
som ”föll bort” och blev din 21:a rond.
Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre,
trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan
du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

Mer information och kontakt
Utbildning på golfklubben
Vi på Waxholms GK planerar att anordna en utbildning och information om de nya
handicapreglerna under april-maj månad. Håll utkik efter inbjudan via nyhetsbrev och
hemsida.

Klubbens handicapkommitté/handicapansvarig
Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, nu eller efter övergången till
världshandicapsystemet, kontakta vår handicapansvarig:
Lennart Robertsson, lerobgolf@gmail.com

Information från Svenska Golfförbundet
Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska
Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.
Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020). Den är helt gratis
– logga in med ditt golf-ID och samma lösenord som du använder till Min Golf.