Som ni säkert redan har läst i GolfStars senaste nyhetsbrev, har det 2019 hänt mycket positivt för hela gruppen, bland annat för Waxholmsanläggningen. Vi har fått nya grönytemaskiner, blivit självförsörjande på vatten även om eller snarare när det blir en ny ”torksommar”, fått nya golfbilar samt fått en ny bemanning i klubbhuset direkt anställda av GolfStar. Detta sammantaget gör att jag ser fram emot nästa säsong full av tillförsikt och optimism.

I GolfStars nyhetsbrev kan vi också läsa att vi är den tredje mest spelade banan under 2019 i gruppen. Det är i och för sig färre ronder totalt jämfört med 2018 men det hänger samman med att det numera är 10 minuters intervall mellan bollarna. Det var något vi i styrelsen ”slogs” för och där våra ägare lyssnade, tog till sig och ändrade. Rondtiderna har blivit kortare och spelet flyter bättre till glädje för alla.
Snittåldern för GolfStarsmedlemmarna är knappt 50 år och snitthandikappet är 21,8. Detta kan vi jämföra med hur det ser ut i Golfsverige totalt. Där är snittåldern strax över 50 år och snitthandikappet är 24,2.
När det handlar om golfen i Sverige är det lite uppåt igen. Det är ju fantastiskt att drygt
460 000 personer är medlemmar i en klubb. Det är nästan var 20:e medborgare. Unika siffror i golfvärlden. Men Golfsverige behöver rekrytera fler juniorer och kvinnor. Och det som gäller för hela landet, gäller också för Waxholms golfklubb. Det här är frågor som styrelsen brottas med. Vi tror inte det finns en mirakelmedicin utan här krävs uthålliga insatser på flera områden och då behövs fler ideella krafter. Du som känner att du vill hjälpa till på något sätt, hör gärna av dig till mig. Min mailadress finns i slutet artikeln.
I samband med att klubbens nya vision ska presenteras nästa år, har vi i styrelsen också en ambition att skapa nya och spännande aktiviteter tillsammans med anläggningens nya krögare. Ett ”levande” klubbhus är navet i verksamheten.
Tills vi hörs och ses igen, vill styrelsen i Waxholms golfklubb önska alla medlemmar och samarbetspartners en riktig God Jul och ett Gott Nytt År.
Anders Örnevall, ordförande i Waxholms golfklubb