Nedan kan ni läsa om banarbeten som gjorts och kommer att göras, Anders och Pelle med personal gör ett kanonjobb med banan!

-Alla greener inklusive lilla banan och övningsgreener har luftats med krysspinnar i veckan som varit,  nästa gång blir i slutet av augusti.

-Vi fortsätter arbeta bort den anaroba thatchen (1-3cm filtaktig turf) på hål 10, spikerluftning, stödsådd samt dressad en gång i veckan. Hål 14 har redan blivit så pass mycket bättre av våra extra insatser att den är tillbaka i vanlig skötsel.

-I slutet av nästa vecka kommer vi få hjälp att slå och samla ihop våra högruffar. Tanken är att ska göra det två gånger per år från 2020.

-Då frågan kommit upp så kommer här lite info om våra klipprutiner:

-Greenerna klipps minst 6 gånger per vecka. Klipphöjd 3,2mm, vi vältar greenerna minst 5 gånger i veckan.

-Foregreen klipps 3 gånger i veckan på 10mm.

-Tee klipps 3 gånger i veckan på 12mm.

-Fairway klipps 3 gånger i veckan på 12mm.

-Vi blåser fw en gång i veckan för att få bort klippspill. Bunkrarna krattas 4 gånger i veckan.

-Rangen plockas varje dag.

-Vi försöker vara i vägen så lite som möjligt och är väldigt tacksamma för den respekt och förståelse vi möter av spelarna dagligen.