Efter valet 2018 fick Vaxholms stad en ny politisk ledning som består av Centerpartiet,
Socialdemokraterna och Liberalerna. Till kommunalråd eller kommunstyrelsens
ordförande, valdes Malin Forsbrand (C), för övrigt gift med klubbens förre tränare Ville Forsbrand.
Som Vaxholms största idrottsförening, 1 500 medlemmar, tyckte vi det var viktigt att
berätta om vår verksamhet för det nya politiska styret. Vi bjöd därför in kommunen till ett
möte den 9 maj. Kommunen representerades av Malin Forsbrand, Bengt Sandell (S), ordförande i TFK,
Nämnden för teknik, fritid, kultur (ansvarig nämnd för avtal/fritid etc), Anders Mårtensson (C), vice ordförande i TFK, samt stadens markförvaltare Monica Okpe. Golfklubben representerades av Anders Örnevall, Lena Johansson och Stefan Öström.
Vi pratade bland annat om arrendeavtal (se fotnot) den dåliga vägen från Bogesundsvägen och in till klubbhuset. Enligt kommunen kommer vägen att göras i ordning relativt snart. Vi berättade om vår breda juniorverksamhet och den unika seniorverksamheten. Vi informerade också om vårt samarbete med anläggningens ägare Golfstar. Avslutningsvis lyfte vi frågan om hur området kan utvecklas för framtiden med till
exempel övernattningsmöjligheter/hotell, brygga vid Knäviken, andra typer av idrottsaktiviteter i anslutning till golfen med mera. Kommunen tog med sig dessa idéer för en vidare diskussion.

Fotnot: När klubben/banan skapades för 30 år sedan, köpte kommunen mark av den
dåvarande markägaren Domänverket. Kommunen skrev därefter ett arrendeavtal med
golfklubben som kunde bygga golfbanan. Det arrendeavtalet är numera mellan kommunen
och Golfstar.

Text till bilden ovan:

Vaxholms stad och golfklubben diskuterade viktiga och gemensamma frågor. Från vänster
Bengt Sandell, Anders Mårtensson, Stefan Öström, Lena Johansson, Malin Forsbrand,
Anders Örnevall och Monica Okpe.