Golfstar har bestämt sig för att göra Waxholm, Brollsta, Kungsängen, Kyssinge och Lindö
till fyrstjärniga anläggningar i ”Golfstarfamiljen”.
– Vi gör detta för att dessa anläggningar är särskilt viktiga för oss, säger Golfstars vd
Stefan Silfver.

Att vara fyrstjärnig anläggning betyder bland annat att greenerna klipps varje dag, att
hålkoppen flyttas fem dagar i veckan, att stimpen (hur snabba greenerna är) ska vara 10-
11 med mera. (En utförlig förklaring finns i Golfstars nyhetsbrev från februari.)

Vad gäller Waxholm specifikt, understryker Stefan Silfver att Golfstar även gör ytterligare
investeringar för att höja kvaliteten.
– Med tanke på förra sommaren torka, har vi säkrat en egen vattentillgång från och med i
år genom att vi grävt mellan dammarna på hål 14 och 15. Därmed har vi säkrat 40-45 000
kubikmeter vatten, om det blir extremt torrt igen. Detta borde räcka. Vi har ockå investerat i
en ny så kallad sugledning tll pumpstationen. Totalt har grävningen och ledningen kostat
runt 200 000 kronor.
Med start i år byter Golfstar också ut alla grönytemaskiner. Hittills har man investerat en
halv miljon kronor i en ny greenklippare samt en greenvält.
– Det kommer att ta två år att byta ut hela maskinparken, säger Stefan Silfver. Rangen
rustas också med bland annat nya mattor och bollar för 75-80 000 kronor.

Alla golfbilar inom Golfstar ska också bytas under början av säsongen. De nya bilarna
håller för närvarande på att monteras.

Golfstar har också anställt en assisterande greenkeeper/banchef, Pelle Gripenberg, som
ska assistera Anders Löfberg för att lyfta kvaliteten på banan.
– När vi presenterade idén för Anders Löfberg tyckte han det var bra att få ett bollplank,
menar Stefan Silfver. Vi kommer också att stödså fairways två gånger i år, för att få banan
att växa ihop igen efter förra sommarens torka som skadade banan ordentligt.

För att betona att Golfstar ser seriöst på att lyfta kvaliteten på banan, kommer man också
att ha en person som åker runt på Golfstars anläggningar och inspekterar banorna och
rapporterar läget kontinuerligt, allt för att rätta till eventuella problem direkt.

Avslutningsvis räknar Stefan Silfver med att anläggningen kommer att öppna närmare
mitten av april.
– Det hänger samman med en vattenskada som vi fick i köket i höstas och som för
närvarande åtgärdas och enligt uppgift ska vara klart under vecka 14, det vill säga första
veckan i april.

Fotnot: Glöm inte bort årsmötet den 28 april kl 13 i klubbhuset. Då får du bland annat höra
Eric Bremberg, anläggningens nye Club Operator, berätta om vilka satsningar han gör för
att skapa en förstklassig anläggning för alla.