Söndagen den 28 april är det årsmöte på Waxholms Gk kl. 13.00 (i klubbhuset).
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.
Som du säkert har läst har Golfstar tillsatt en ny sk Club operator. Han heter Eric Bremberg och är ansvarig för Waxholm och Brollsta. Han är på plats i samband med årsmötet för att berätta om hur han vill utveckla anläggningen och hur han ser på samarbetet med klubben. Det finns också tid till att ställa frågor till Eric.
I samband med årsmötet kommer styrelsen också att informera om klubbens 30-årsjubileum där vi har spikat en ”Jubileumshelg”, 23-25 augusti.
Väl mött på årsmötet hälsar styrelsen för Waxholms GK