26 mar 11:16

Golfstar satsar på Waxholm

Av |2019-03-26T11:16:05+01:0026 mars, 2019|Klubbnytt|

Golfstar har bestämt sig för att göra Waxholm, Brollsta, Kungsängen, Kyssinge och Lindö
till fyrstjärniga anläggningar i ”Golfstarfamiljen”.
– Vi gör detta för att dessa anläggningar är särskilt viktiga för oss, säger Golfstars vd
Stefan Silfver.

Att vara fyrstjärnig anläggning betyder bland annat att greenerna klipps varje dag, att
hålkoppen flyttas fem dagar i veckan, att stimpen (hur snabba greenerna är) ska vara 10-
11 med mera. (En utförlig förklaring finns i Golfstars nyhetsbrev från februari.)

Vad gäller Waxholm specifikt, understryker Stefan Silfver att Golfstar även gör ytterligare
investeringar för att höja kvaliteten.
– Med tanke på förra sommaren torka, har vi säkrat en egen vattentillgång från och med

23 mar 13:27

Kallelse till Årsmöte 28 april

Av |2019-03-23T13:29:10+01:0023 mars, 2019|Okategoriserad|

Kallelse till årsmöte i Waxholms Golfklubb 2019

Härmed kallas du som medlem i Waxholms Golfklubb till ordinarie årsmöte söndagen
den 28 april kl. 13.00. Mötet hålls i klubbhuset.

Rösträtt på mötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Förslag på föredragningslista
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Upprättande och fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning (resultat- och
balansräkning) och revisionsberättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott

12 mar 14:58

Årsmöte 28 april!

Av |2019-03-13T12:35:26+01:0012 mars, 2019|Okategoriserad|

Söndagen den 28 april är det årsmöte på Waxholms Gk kl. 13.00 (i klubbhuset).
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.
Som du säkert har läst har Golfstar tillsatt en ny sk Club operator. Han heter Eric Bremberg och är ansvarig för Waxholm och Brollsta. Han är på plats i samband med årsmötet för att berätta om hur han vill utveckla anläggningen och hur han ser på samarbetet med klubben. Det finns också tid till att ställa frågor till Eric.
I samband med årsmötet kommer styrelsen också att informera om klubbens 30-årsjubileum där vi har spikat en ”Jubileumshelg”,
12 mar 10:46

Juniorträning på Waxholms Gk

Av |2019-03-26T15:05:23+01:0012 mars, 2019|Juniorer|

Nu är det snart utomhussäsong igen på Waxholms Gk tillsammans med våra tränare Rickard Malmgren och Mathias Zetterlund.

Nedan kan ni se de olika träningsgrupperna för att se vad som passar ditt barn bäst.

För att anmäla ditt barn gör du det via denna länk: ANMÄLAN

Avgiften för sommarträningen betalas in senast den 24 april på Swisch 123 224 2444 alt. BG 371-5240 ange barnets namn samt grupp.

För frågor och funderingar kontakta Rickard Malmgren 0709606646 eller Mathias Zetterlund 0707706692

Välkommen till Waxholms juniorträning!