Just nu pågår arbetet med att forma en styrelse för 2019.
Styrelsen består totalt av 10 personer, 8 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter. Styrelsen sammanträder normalt 4 – 5 gånger per år och har en
heldags planeringskonferens i december. På styrelsemötena deltar även
suppleanterna som också kan ingå i projekterbeten som drivs av styrelsen.
Vi söker nu en suppleant som kommer att väljas på ett år.
Du kommer till en styrelse med ett bra och jämn fördelning vad gäller kön och
ålder vilket bidrar till en positiv stämning, goda diskussioner och genomtänkta
beslut. Styrelsemötena är inga ”långbänkar” utan vi har en fast tid att hålla oss
till, normalt klockan 19 – 21 en vardagkväll i klubbhuset.
Vi söker också en medlem som är intresserad av att jobba i valberedningen som
består av tre personer. God kännedom om golfklubben, dess verksamhet och
bra kontaktnät är en fördel.
Är du intresserad går det bra att maila till sven-gunnar@upplevvaxholm.se eller
höras av på telefon 070 395 20 30.
För Valberedningen /Sven-Gunnar Hjorth