Sommarens extremtorka visade med all önskvärd tydlighet hur utsatta tre av våra mest spelade banor/anläggningar är för längre torrperioder.

Med främsta syfte att säkra bevattningen av dessa banor under längre torrperioder men även att öka genomströmningen av vattnet vid större nederbördsmängder har vi nu påbörjat större grävarbeten i och runt dammar och diken på Lindö och Waxholm. Vår ambition är att även göra detta på Kyssinge.

  • Genom att gräva ut dammarna ökar vi volymen av våra vatten-reservoirer och kan då dämma upp betydligt större vatten-volymer vilka medger bättre bevattning av banorna även under längre torrperioder. Idag rinner vattnet förbi utan någon möjlighet för oss att behålla det.
  • Genom att gräva ut diken ökar vi genomströmningen av vattnet på våra marker för att undvika översvämningar vid stora nederbördsmängder.

Med dessa insatser hoppas vi kunna erbjuda en jämnare och högre standard på dessa golfbanor för dig som älskar att spela där. För exempelvis Waxholm kommer insatserna att betyda att vi fördubblar våra vatten-reservoirer och att banan därmed blir självförsörjande.