– Den här säsongen har jag anmält mig som golfvärd av flera skäl, säger klubbens ordförande Anders Örnevall och fortsätter:
– Det är ett utmärkt sätt att träffa både medlemmar och greenfeegäster och höra hur de tycker att allt funkar på anläggningen. Jag tror också att systemet med golfvärdar är bra för speltempot. Jag vet hur jag reagerar själv när det kommer en golfvärd. Man går lite fortare och håller koll både framåt och bakåt.
– Måndagen den 25 juni var mitt första pass och det var en ren fröjd att höra hur alla tycker att banan är i ett riktigt bra skick, fortsätter Anders Örnevall. Många berömde också grenarna särskilt mycket och menade att det är Golfstars bästa greener. Ett bra betyg till greenkeepern Anders Löfberg med medarbetare. De gör ett fantastiskt bra jobb trots torkan som varit. Jag berättade detta för Anders som blev glad för detta men han påpekade också att banpersonalen sliter hårt med alla nedslagsmärken på greenerna.
– Ska vi fortsätta ha så jämna och fina greener måste vi hjälpas åt att laga nedslagsmärkena, påpekar Anders Löfberg.
– Så låt oss göra det. Laga inte bara dina egna utan ser du ett märke, plocka fram greenlagaren och avsätt de få sekunder som behövs för att inte det ska bli en bestående skada. Tack för hjälpen, avslutar Anders Örnevall.