Årets handicaprevision

03-03-2018

Tävlingshandicap och handicaprevision 2017


Klubbens handicapkommitté genomför den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna. 
 

Tävlingshandicap

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå
tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har tävlingshandicap.
 

Handicaprevision

Den årliga enskilda handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd.
 
För spelare som har minst åtta handicapronder 2016-2017 har handicapkommittén hjälp av en handicaprevisionsrapport i GIT. Rapporten identifierar spelare vars prestation, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.
 
Höjningar av handicap har gjorts med automatik, vid årsskiftet 17/18, av SGF via GIT. Sänkningar har klubben/handicapkommittén tagit ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT. Ev justering av hcp görs från +2 till -2 i heltal.
 
Har ni frågor om detta så kontakta handicapkommittén.
 
Statistik                                                                                                               Föregående år
Medlemmar som fått sänkning med 2                            49 st      4%                          23 st      2%
Medlemmar som fått sänkning med 1                            29 st      2%                          36 st      3%
Medlemmar som fått varken höjning eller sänkning     394 st    29%                        322 st    25%
Medlemmar som fått höjning med 1                               50 st      4%                          42 st      3%
Medlemmar som fått höjning med 2                               37 st      3%                          43 st      3%
Ej reviderade medlemmar                                            814 st    59%                        843 st    64%
Summa                                                                       1373 st                                 1309 st
 
Medlemmar som har tävlingshandicap                          559 st    41%                        581 st    44%
 
Medlemmar som spelat 0 handicapronder                      26 st    31%                        516 st    39%
Medlemmar som spelat 1-7 handicapronder                 388 st    28%                        327 st    25%
Medlemmar som spelat minst 8 handicapronder           564 st    41%                        466 st    36%
Summa medlemmar per 31/12 2017                           1373 st                                 1309 st
                                                                                                                                                                                                  
Tävlings- och handicapkommittén
 
Lennart Robertsson
Handicapansvarig
 
lerobgolf@gmail.com
 
Årets handicaprevision

« Tillbaka
Nyhetsbrev